ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/11/1983

הצמדת אגרות אלחוס למדד המחירים לצרכן; הצעות לסדר היום; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט התקציב 4 \1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים