ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/11/1983

העלאת תעריפי משלוח חבילות לחוץ-לארץ; הצמדת אגרות רישיונות אלחוט למדד המחירים לצרכן; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ד-1983; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; עיגול תעריפים בשירותי הדואר; תעריפי הדואר והטלפון (המשך); תעריפים לממשקי טלקס; תעריפים מומלצים לשירות פקסימיליה ארצי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים