ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/11/1983

העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 - קביעת הגבלות מיוחדות למפעל - נשיונל סמי קונדקטור, מגדל העמק; צו הסדר יבוא טובין (הפקדה) (תיקון מס' 3), התשמ"ג-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1983; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 5), התשמ"ד-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 15), התשמ"ג-1983; שינויים בתקציב לשנת 1983 - פניות מס' 44 ו-62; תקנות מלווה המדינה; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 4 \1983; תקצ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים