ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/11/1983

הצעות לסדר היום; ערבות מדינה לצים חברת השיט לישראל בע"מ; שינויים בתקציב לשנת 1983; תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון); תקנות סרטי ראינוע (אגרות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים