ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/10/1983

בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ (185 מיליארד שקל סדרה 152); בנק לאומי לפיתוח התעשייה בע"מ (1. 5 מיליארד שקל סדרה 124); בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ (1. 3 מיליארד שקל סדרה 130); הוראה לתשלום פיצויים לפי סעיף 38 לחוק מס רכוש וקרן מיצויים (יפת לוי); הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חמורה חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ (2 מיליארד שקל סדרה 47); לאומי חברה למימון בע"מ (1. 5 מיליארד שקל סדרה) 137; מנוף חברה להנפקות בע"מ (5 מיליארד שקל סדרה 58); מנפיקים חברה להנפקות של בנק דיסקונט בע"מ (251 מיליארד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים