ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/10/1983

הוראות מס הכנסה (פטור מניהול פנקסי חשבונות לנישום שנעשה תושב ישראל מכוח חוק רמת הגולן (התשמ"ב - 1981 ); הצעות לסדר היום; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה. התשמ"ד-1983; ערבות המדינה - צים חברת השיט הישראלית בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים