ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/10/1983

העלאת תעריפי החשמל; מצב הבורסה, המדיניות הכלכלית; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - תכנית חסכון "צמוד דולר"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים