ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/10/1983

העלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר של חבר הכנסת י. זיגר; צו מלווה המדינה (הגדלת סכום) המלווה), התשמ"ד-1983; תכניות חסכון חידוש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים