ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/10/1983

הלוואה לרשות הנמלים (36,850,000 מ"ג); עסקאות לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכניות חיסכון: לדירה, "לבטחון או תמורה כפולה", "ברירת ריבית", "דן חסכן צמוד"; תקנות בינוי ושיקום על אזורי שיקום (שיעור הפיצויים בעד מקרקעין שהופקעו מהמחזיק בהם); תקנות המדידות (אגרות) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים