ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/10/1983

דיווח על ההסכם בעניין מניות הבנקים; הנפקת בנק לפיתוח התעשיה; העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום; חוק מלווה המדינה התשל"ט 1979; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של בנק לאומי לפיתוח התעשייה בע"מ; תכניות חסכון "חידוש"; תכניות חסכון "לדירה"; תכניות חסכון "רב תכליתי" או "נעורים"; תכנית חסכון "דולר - מדד"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים