ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/10/1983

העלאת תעריפי החשמל (הצבעה); צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה) (תיקון מס' 3), התשמ"ג-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשמ"ג-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשמ"ד-1983 צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון) התשמ"ד-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 21), התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 7), התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הרהיטים, הלבידים, הסיבית והפורמייקה ) (תיקון ), התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) - שזיפים מיובשים ושזיפים משומר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים