ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/10/1983

ההסדר בעניין המניות הבנקאיות; העלאת תעריפי החשמל; ערבות מטעם המדינה - מלווה בריטי לבנק החקלאות בישראל בע"מ; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים