ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/09/1983

דחיית תאריך הגשת הדו"ח על פעולות תל"ם למבקר המדינה; העלאת תעריפי ביטוח רכב; העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר - אוקטובר 1983; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; פטור ממס הכנסה על שירותי מזכירות ונסיעות לנושאי משרה בגמלה ברשויות השלטון; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1983 - פנייה מס' 10 \23 -40 - חברת נשיונל סמיקונדוקטור; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1983 - פנייה מס' 46 - 02 \06; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1983 (העברה לחשבון קרן השוואה לחברות שיווק הדלק בגין הפרשי מלאי) פנייה מס 28 05 \32; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים