ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/08/1983

העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר חברי הוועדה; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברה להשקעות של בנק מזרחי; חוק עידוד החיסכון - שטרי חוב של בנק לאומי למשכנתאות; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב מנפיקים חברה מהנפקות של בנק דיסקונט; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של בנק לאומי לפיתוח החקלאות; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של בנק לאומי לפיתוח התעשייה; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של לאומי - חברה למימון; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של תמורה, חברה להנפקות של בנק הפועל; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של תמור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים