ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/08/1983

בקשה להעלאת תעריפי חשמל; הצעות לסדר היום; שינויים בתקציב לשנת 1983 - מנועי בית שמש בע"מ - פניה מס' 36

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים