ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/08/1983

הלוואות לדיור לשופטים; המצב הכספי של הסתדרות מדיצינית "הדסה"; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; תכנית חסכון למורים - בנק לאומי לישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים