ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/07/1983

הצעת חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 5) (הצעת חוק של חבר הכנסת אברהם מלמד); חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי); צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 10), התשמ"ג-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 12), התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי התכשיטים ומוצרי צורפות אחרים); צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 13), התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 15), התשמ"ג-1983; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1983- משרד העבודה והרווחה; תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים