ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/07/1983

העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר; חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי); צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 8), התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 13), התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 15), התשמ"ג-1983; תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשמ"ג-1983; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים