ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/07/1983

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ג-1983; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים