ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/07/1983

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ- ערבות המדינה לפי חוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט-1959; החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ ערבות המדינה לפי חוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט-1959; העלאת תעריפי החשמל; חוק המלוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977 מועדון הקשישים בית ראשונים גבעתיים- פירעון של מלווה; חוק לעידוד החיסכון- איגרות חוב של בנק לאומי לפיתוח התעשייה בע"מ; ערבות המדינה לחברת אדקו בע"מ; צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1983, פניה מס' 17 מוסד "נוה ירושלים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים