ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/07/1983

הצעות לסדר היום; שימוש ברזרבה כלכלית לשנת 1983 פניה מס' 17 "נוה ירושלים"; שימוש ברזרבה כלכלית לשנת 1983 פניה מס' 23 השכלה גבוהה; שינויים בתקציב לשנת 1983 פניה מס' 19 משרד הבריאות תמיכה ב"הדסה"; תכנית הפנסיה הגרמנית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים