ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/07/1983

גמלאות לרמטכ"לים לשעבר; שימוש בעודפי תקציב הכנסת לשנת 1982 -פניית יו"ר הכנסת מיום 27 ביוני 1983; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1983 מספר הוועדה 20; שינויים בתקציב לשנת 1983-פניה מס' 18; שינויים בתקציב לשנת 1983-פניה מס' 19; שינויים בתקציב לשנת 1983 מס' הוועדה 22

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים