ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/07/1983

אגרות בנקים; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ג-1983; שכר וגמלאות לנושאי מישרה ברשויות השלטון; תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי) (תיקון); תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים