ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/07/1983

ערבות המדינה -הלוואה לשיכון; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה) התשמ"ג 1983; צו מס הכנסה (פטור תעודות מדינת ישראל ממס על ריבית) התשמ"ג 1983; תקנות מס ערך מוסף (תיקון) התשמ"ג 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים