ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/06/1983

תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים