ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/06/1983

הצעות לסדר היום; חוק היטל על קניית מטבע חוץ התשמ"ג 1983; צו הבנקאות (אגרות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים