ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/06/1983

אגרות שמאי רכב; כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), התשמ"ג-1983; צו לשעת חירום (שיעור תשלום חובה) (הוראת שעה) (מס' 2) התשמ"ג; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 7) התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן תעשיית המלט) (תיקון מס' 2) התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - חיטים); צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983; תכניות חסכון "רב תכליתי" או "נעורים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים