ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/06/1983

אגרת סבלות בנמל חדרה; העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר-יולי 1983; הצעה לסדר היום; חוק היטל על קניית מטבע חוץ. התשמ"ג-1983; חוק המלווה (הוראות שונות), התשל"ח -1977 בית הכנסת הגדול "שונה הליכות" בנתניה; תקנות הנמלים (החלת תקנות בנמל חדרה) (תיקון), התשמ"ג-1983; תקנות התעבורה (תיקון), התשמ"ג-1983 (ביטול גביית אגרה בעת רישום תוספת בן זוג בבעלות על רכב)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים