ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/06/1983

העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר - יולי 1982; הצעה לסדר-היום בעניין רו"ח הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי (ועדת זנבר) (של חה"כ י. חשאי); הצעות לסדר היום; מחיר טור השתתפות בהימורים; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983; תעריף להפצת סימולטנית חד-כיוונית של נתונים; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים