ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/06/1983

החלטה בדבר הארכת מועד לפי חוק מימון מפלגות התשל"ג 1973; כללי מכס (חיטוב מחיר הנקוב במטבע חוץ); צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 7) התשמ"ג 1983; צו שעת חירום (תשלום שיעור חובה) (הוראת שעה מס' 2) התשמ"ג 1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 12) התשמ"ג 1983; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 4) התשמ"ג 1983; תקנות ערך מס מוסף (תיקון) התשמ"ג 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים