ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/06/1983

העלאת תעריפי החשמל; חוק היטל על קניית מטבע חוץ - התשמ"ג-1983; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 8), התשמ"ג-1983; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 4), התשמ"ג-1983; תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (תנאים לעיון במידע על תיקונו והודעה על מסירת מידע), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים