ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/06/1983

גמלאות לשופטים - ענין הידועה בציבור; קביעת נכס חות ישראלי לפי סעיף 38 (א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים; תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים