ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/06/1983

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה - שינוי השיעור של ההיטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות; משכורת לנושאי משרה שיפוטית - סיוע לדיור; שינוי בתקציב לשנת הכספים 1983 פריקטן מטריאלס וקרמיק קסטינג בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים