ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/05/1983

דמי שימוש לקו מרכזי ישיר המשמש להעברת נתונים; הפצה סימולטנית חד-כיוונית של נתונים; הצעות לסדר היום; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 5 ו-6) (דגים ויין) צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 6) (ברזל בנין); קביעת אזורי פיתוח וסיווגן של עיירות הפיתוח; קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון; שיחות בין-עירוניות בגוביינא; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים