ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/05/1983

הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; צו בדבר שיעור ההיטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות. התשמ"ג-1983; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) -אמיסיות של בנק לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ (1. 500 מיליון שקל) ותמורה. חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ (1000 מיליון שקל. סדרה 44)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים