ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/05/1983

הארכת ההסבה של חוסכים בבנק "טפחות"; העלאת תעריפי שירותי הטלפון והדואר יוני 1983; הצעות לסדר-היום; עדכון מדרגות מס הרכישה; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 4), התשמ"ג-1983 (ויסקי וילקוטי גב); צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 6), התשמ"ג-1983; קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959; קביעת מוסד ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; שינוי השיעור של ההיטל על הזמנות יתר בהנפקת מניות; שינויים בתקציב לש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים