ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/05/1983

דיווח על דרישות הרופאים והמורים והצעות האוצר; הצעות לסדר-היום; חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים