ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/05/1983

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שופטים ושאיריהם) -צו על תנאי-בג"ץ 89/83

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים