ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/05/1983

הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתרומתם נועדה למחקר מדעי, התשמ"ג-1983; קרן הביטוח של פועלי הבניין - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מ. קליינר; קריטריונים לקביעת רשימת יישובי הפיתוח לצורך זכאות לתמריצים למורים - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת י. צור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים