ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/05/1983

הצעה לסדר של חבר-הכנסת דן תיכון; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 26), התשמ"ג-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון), התשמ"ג-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 6), התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 10), התשמ"ג-1983; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 8), התשמ"ג-1983; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (חפצים ביתיים) (תיקון), השתמ"ג-1983; תשלום חובה על יבוא שימורי דגים; תשלום חובה על יבוא שקדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים