ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/04/1983

העלאת תעריפי התקשורת ב-5% -מאי 1983 (הצבעה); תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון מס' 2); תקציב רשות ניירות ערך ל-1983 - סיכום והצבעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים