ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/04/1983

צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון), התשמ"ג-1983; תקנות העתיקות (תיקון); תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון) התשמ"ג-1982; תקנות מס הנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי ההתיישבות חדשה ובשטחי פיתוח (תיקון), התשמ"ג-1982; תקציב רשות נירות ערך לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים