ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/04/1983

דין וחשבון נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30 ביוני 1982 ל-30 בספטמבר 1982; הצעות לסדר היום; תעריפי שיא ושפל בשיחות הבין עירוניות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים