ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/04/1983

בקשה להעלאת תעריפי החשמל; העלאת תעריפי שירותי טלפון ודואר אפריל 1983; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של כי"ל מימון והנפקות בע"מ; משבר הייצוא; תעריפי שיא ושפל בשיחות הבין -עירוניות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים