ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/04/1983

בקשת שר האנרגיה והתשתית להעלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 26) התשמ"ג-1983; תכנית חסכון "ברירת ריבית"; תכנית חסכון למורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים