ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/03/1983

הסכם המקדמה בהתאם לחוק התקציב לשנת הכספים 1982; הצעות לסדר היום; ערבות מטעם המדינה למפעלי תעשייה זעירה בירושלים; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכנית חסכון לחינוך תיכון של בנק הפועלים; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983; תקנות העתיקות (תיקון); תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון); תקציב רשות השידור לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים