ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/03/1983

הפחתה בתקציב המשרדים לשנת הכספים 1983; הרשות לניירות ערך שינויים בתקציב לשנת 1982; הצעת תקציב להוצאה ואומדן הכנסות לחודש ראשון, 1983; שאילתה בעניין סך הכל ההשקעות ביהודה ושומרון; תוספות לתקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1982 תקציבים מיוחדים לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים