ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/03/1983

חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון); תקנות מס הכנסה (הון עצמי ונכסים מוגנים בקבוץ) התשמ"ג-1983 תקנות מס הכנסה (נכסים מוגנים במושב ובכפר שיתופי) התשמ"ג-1983; תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים