ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/03/1983

חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים