ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1983

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ) (מס' 2) (תיקון); חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 52); חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 56) התשמ"ג-1983; חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון); קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת המס 1983) התשמ"ג-1983; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 3) התשמ"ג-1983; תקנות הענקות לחיילים ולבני משפחותיהם (תיקון) התשמ"ג-1983; תקנות מס הכנסה (הנחות במערך הלוחם); תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות שניה ושלישית) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים